với hơn 12 năm kinh nghiệm lumos đã triển khai hơn 50 dự án

Thời gian Tất cả
Tất cả
6 tháng
Loại dự án Tất cả
Tất cả
Công trình dân dụng
Công trình công nghiệp
Công trình đô thị, cảnh quan

khách hàng tin tưởng vào kinh nghiệm & thẩm mỹ của lumos

Biệt thự Châu Âu

Địa điểm: Hà Nội
Diện tích: 1000 m2
Hạng mục triển khai:Tư vấn thiết kế chiếu sáng / Cung cấp thiết bị
Gửi thông tin
Tư vấn đến lumos
Chúng tôi sẽ liên lạc và phản hồi thông tin nhanh nhất tới bạn!